Vergoedingen

De vergoeding van een podologisch consult of therapie is afhankelijk van uw persoonlijke aanvullende verzekering, waarbij het eigen risico niet van toepassing is. U komt voor vergoeding in aanmerking als u aanvullend verzekerd bent voor onze geleverde zorg en u aan uw polisvoorwaarden voldoet.

Controleer vóór uw bezoek aan de podoloog, of de zorgkosten bij uw zorgverzekeraar worden vergoed. Een indicatie van de vergoeding kunt u vinden door op ‘Vergoeding Zorgverzekeraar’ te klikken.

Veelgestelde vragen

Wat krijgt u vergoed uit de Basisverzekering?

Er is vanuit de Basisverzekering geen vergoeding voor podologie. De gemaakte kosten door de podoloog worden dus niet vergoed door uw zorgverzekeraar. 

Wat krijgt u vergoed uit de aanvullende verzekering?

U krijgt podologie vergoed tot een maximumbedrag per kalenderjaar. De aanvullende verzekeringen verschillen per zorgverzekeraar. 

Valt de vergoeding onder mijn eigen risico?

Bij een bezoek aan de podoloog, wordt géén beroep gedaan op uw eigen risico. Het eigen risico geldt alleen voor kosten uit de basisverzekering.

Voorwaarden voor de vergoeding.

Voor de vergoeding van uw zorgverzekeraar kunt u geen rechten ontlenen aan de informatie op deze site. Deze zijn alleen een indicatie. Neemt u contact op met u zorgverzekeraar voor sluitende dekking. U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de kosten van het bezoek aan de registerpodoloog. 

Stichting LOOP

Voorwaarden voor een vergoeding bij uw zorgverzekeraar is, dat de registerpodoloog aangesloten moet zijn bij Stichting LOOP.

KABIZ

De registerpodoloog moet in het kwaliteitsregister van KABIZ staan

N

Wat moet u zelf doen?

U heeft geen verwijzing nodig. U kunt rechtstreeks een afspraak maken bij de Podoloog.